Русский
 
טיפול בילדים

רפואת שיניים לילדים הינה התמחות מיוחדת, זאת כיוון שיש צורך בהבנה והתיחסות אל הפסיכולוגיה של הילד: יצירת אמון עם הילד המטופל, יצירת סביבה שאינה מאיימת על הילד, וסיגנון תקשורת שמתאים לילדים.
רופאי השיניים שמתמחים בטיפול בילדים, שמים דגש על טיפול מונע והענקת הרגלים נכונים לטיפול בשיניים, ואפילו הענקת טיפול שיניים מהנה. זאת במטרה לשמור על שיני החלב, והתפקיד החשוב שלהם בהתפתחות הילד.
בטיפול בילדים, מייחסים חשיבות מיוחדת לטיפול במניעת עששת, תוך הקניית הרגלי אכילה נכונים.
רוב הטיפולים מתבצעים בגז צחוק{ניטרוס}
סוגי הטיפולים שמתבצעים אצל ילדים:סתימות, איטומי חריצים, קיטועי מוך בשיני החלב, כתרים טרומיים, עקירות של שיני חלב, שומרי מקום.הסרט מציג  
את סדר הפעולות  אשר הרופא מבצע בזמן ביצוע סתימות כסופות

 
Copyright 2011© Dr. Sima Frenkel. K-Towers, שד ירושלים 18/424, קומה 4, אשדוד, טלפון: 08-8661919, דוא"ל: clinic@doctorfrenkel.co.il