Русский
 
טיפולי שורש

בטיפול שורש, מטפלים בשיניים שעברו זיהום של חיידקי העששת, שהגיעו אל העצב של השיניים.
טיפול השורש מונע את עקירת השיניים.
הטיפול כולל ניקוי של תעלות השורש מחיידקים, וסתימת התעלות בחומר מיוחד.
הטיפול אינו כרוך בכאב.
ניתן לאתר צורך בטיפול שורש: כאב עז בלעיסה, רגישות לקור ולחום, ושינוי גוון השן.
בהחלט קורה שאין כל סימן לשן שזקוקה לטיפול שורש.

הסרט מציג:
טיפול שורש מתחיל בפתיחת השן והגעה אל תעלות השורש של השן. אח"כ מתבצע ניקוי תעלות והסרה של רקמת השורש של השן מתוך התעלות. בשיניים החותכות  יש תעלה אחת, ובשיניים הטוחנות, שתיים, שלש או ארבע תעלות. אחרי הניקוי רופא השיניים ממלא את התעלות בחומר מיוחד. את חלל השן ממלאים בחומר מילוי. טיפול טוב יותר ולאורך זמן הוא הלבשת כתר על השן שעברה טיפול שורש.

 
Copyright 2011© Dr. Sima Frenkel. K-Towers, שד ירושלים 18/424, קומה 4, אשדוד, טלפון: 08-8661919, דוא"ל: clinic@doctorfrenkel.co.il